Autisme en aanverwante aandoeningen (A.S.S)

Kinderen en volwassen met A.S.S, hebben te maken met het probleem dat hun informatieverwerking vanaf de geboorte niet goed verloopt. Het is gebleken dat dit geen belemmering is voor het volgen van de Viki's View training. We hebben ook bij kinderen en volwassenen met A.S.S prachtige resultaten behaald.

Het verschil voor de behandeling is dat je een andere weg gaat volgen om het verwerkingsproces te laten werken zoals het hoort.

Eerst zorgen we ervoor dat prikkels gelijktijdig door de 5 zintuigelijke kanalen binnenkomen. Dit geeft al meer rust en overzicht.

Daarbij zorgen we ook dat informatie gelijktijdig binnenkomt en niet in fragmenten. Bij de training zorgen we ervoor dat informatie op de juiste plaats terecht komt. Men krijgt een overzichtelijk beeld van zichzelf, papa, mama en andere aspecten in het leven zoals gevoel en emoties. Hierbij verstevig je het zelfvertrouwen en worden je hersenen getraind om rekening te leren houden met een ander.

Het verschil bij mensen met autisme zit ook in de nazorg. Omdat deze mensen vaak een ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen, is het noodzaak om na de training het functioneren goed te begeleiden. De weg om achterstand in sociale vaardigheden, emoties en zelfbeeld in te halen ligt vrij. Dit behoeft bij velen een goede sturing zodat ze op hun eigen tempo een mooie persoonlijke groei kunnen gaan doormaken.

Let wel : het ritmisch trommelen op de handen (relaxatie en alertheidsregulatie) zorgt voor verhoogde afgifte van oxcytocine(knuffelhormoon), wat een belangrijk onderdeel blijkt te zijn voor de sociale interactie.

Onderdelen van de Viki's View training bij autisme zijn:

- Relaxatie

- Alertheidsregulatie

- Integratie (gelijktijdig verwerken via de 5 zintuigelijke kanalen)

- Centrale coherentie (overzicht)

- Conceptvorming (betekenis verlening)