• Home

Begeleiding op maat

In 2008 is het begeleidingsbureau 'Begeleidingopmaat' van start gegaan. Twee ervaren hulpverleners Mark Versteeg en Perry de Wagt zijn dit bedrijf begonnen, er is veel vraag naar hulp vanuit de thuissituatie. Met behulp van een PGB (persoonsgebonden budget), of ZIN (Zorg In Natura),  kunnen mensen onze hulp inhuren. 

Individuele begeleiding

Wij zijn beide ervaren psychiatrische verpleegkundigen. Werken samen met gemeenten, bedrijven en instellingen. Casemanagers, generalisten of managers weten ons te vinden voor de begeleiding van individuen. Wij plannen een intake gesprek , dit kan ook op locatie. Hierbij kijken we samen met de hulpvrager of er een klik is. Wanneer wij samen besluiten om te starten gaan wij het volgende doen:

- Een behandelplan schrijven met daarin de doelen waaraan we de komende periode gaan werken.

- Samen met hulpvrager kijken hoe we de afspraken gaan invullen. Dit passen we aan op de voorkeur en behoefte van de hulpvrager.

- Evaluatiemomenten inplannen waarbij we gaan kijken of dat de samenwerking goed gaat en dat de hulpvrager positieve groei doormaakt.

  We hebben veel ervaring in het werken met mensen met de volgende aandoeningen:

  • Schizofrenie 
  • Autisme of aanverwante stoornis
  • Persoonlijkheids- problematieken
  • Opvoedingsondersteuning
  • Woonondersteuning
  • Persoonlijke groei
  • Verstandelijke beperking
  • Angststoornissen/ fobie
  • Agressie problemen

Ouders bieden wij ondersteuning met de opvoeding. Wij ondersteunen in overleggesprekken bij hulpverleningsinstanties en scholen.

We hebben een ruime ervaring op sportgebied. Mark heeft CIOS gedaan en is een bevoegd sportleraar. Perry heeft lang in de Nederlandse boks-selectie gezeten en is ervaren in meerdere zelfverdediging sporten. We zijn in het bezit van een mooie ruimte met professionele fitness apparaten en hier kun je ook getraind worden in bokstechnieken en kan er conditioneel gewerkt worden.

Wij hebben een ruim aanbod voor de invulling van de begeleiding. De invulling stellen wij samen met de client.

Wij onderscheiden ons door het geven van Viki's View behandelingen. Hiermee komen individuen snel psychisch in balans. Dit zorgt voor rust en overzicht in het denken. Doorgroei-mogelijkheden liggen dan klaar en kan er doelgericht gewerkt worden aan persoonlijke groei.
Door de Viki's View behandelingen te intregreren in onze begeleiding zijn we in beeld gekomen bij gemeenten en bedrijven.